Home > ความรู้พื้นฐาน > คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของแม่เหล็ก
ความรู้พื้นฐาน

คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของแม่เหล็ก

แต่เดิมทีแม่เหล็กคือวัตถุประเภทใด

ทราบกันโดยทั่วไปว่าแม่เหล็กจะดูดเหล็ก ชี้ทิศเหนือ-ใต้ ฯลฯ แต่หากตรวจสอบลงลึกแล้วจะพบว่าแม่เหล็กมีลักษณะเป็นไปตามกฏบางอย่าง มีแรงดูด และแรงผลัก

แม่เหล็กต้องมีขั้ว N และขั้ว S เสมอ
ในทางตรงกันข้ามจะไม่มีแม่เหล็กที่มีเฉพาะขั้ว N เท่านั้นหรือขั้ว S เท่านั้น และแรงดูดจะทำงานระหว่างขั้วที่แตกต่างกัน และแรงผลักทำงานซึ่งทำให้แยกจากกันกับขั้วที่เหมือนกัน

กฏของคูลอมบ์ (Coulomb's law)

แรงคูลอมบ์คืออะไร

ถ้าถูผมด้วยแผ่นรองที่เป็นพลาสติก ยกแผ่นรองขึ้นเล็กน้อย เส้นผมจะตั้งขึ้นดูดเข้าหาแผ่นรอง เป็นเพราะแรงดูดระหว่างแผ่นรองกับเส้นผมกำลังทำงาน แหล่งที่มาของแรงดูดดังกล่าวนี้ เราเรียกว่า “ประจุไฟฟ้า” การถูผมกับแผ่นรองทำให้ตัวหนึ่งเป็นประจุไฟฟ้าบวกและอีกตัวถ่ายไปยังประจุไฟฟ้าลบ เนื่องจากประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบจะดูดกัน ดังนั้นจึงเกิดสภาพการณ์ที่เส้นผมกับแผ่นรองดูดกันซึ่งเราหมายถึงแรงคูลอมบ์

มีกฏของการถ่ายทอดแรงคูลอมบ์ ขนาดแรงคูลอมบ์จะแปรผันตามพื้นที่ของประจุไฟฟ้า และแปรผกผันกับระยะทางยกกำลังสอง เราเรียกกฏดังกล่าวนี้ว่าเป็นกฏของคูลอมบ์

[สูตรการคำนวณแรงดูดหรือแรงผลักมีดังนี้]

 • Magnet Printing
 • Simotec calendar
  • (Tel./Line ID : 062-597-8705)
 • CONTACT
  SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD.

  Address
  304 Industrial Park, 206 Moo 7
  Thatoom Srimahaphote
  Prachinburi 25140 Thailand

  TEL
  037-218-808 / 037-480-268

  E-MAIL
  create@simotecthailand.co.th
  yamada@simotec.co.jp (GM)

  เรามีความภูมิใจในแม่เหล็กของเรา
  และกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
  หากต้องการติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อเรา