What's New

12.05.2014

ได้มีการปรับปรุงและเปิดโรงงานแห่งใหม่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557!

12.05.2014

เร็วๆ นี้เราจะเริ่มให้บริการส่วนบุคคล เชิญได้ที่นี่!

25.12.2013

เริ่มผลิตและขายสติกเกอร์แม่เหล็กแล้ว ให้บริการออกแบบงานตามความต้องการ สำหรับการโฆษณาบริษัท, ใช้เป็นของที่ระลึก, ปฏิทิน เชิญได้ที่นี่!

9.7.2013

เรามีแม่เหล็กอยู่ในคลังสินค้าถึง 450 ชนิด

9.7.2013

เราจำหน่าย LED switch sensor , สารประกอบในการทำเซ็นเซอร์แบบเป็นเซท

18.3.2013

วันที่ 16-18 พฤษภาคม ออกแสดงร้าน ไซโมเทค(ประเทศไทย) ที่บูธ D503 ในงาน SUBCON THAILAND

ข้อมูลสินค้า

ความรู้พื้นฐาน