Home > ข้อมูลสินค้า > แถบแม่เหล็กนีโอไดเมียม
ข้อมูลสินค้า

แท่งแม่เหล็กนีโอดิเมียม (แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์ (Samarium Cobalt Magnet))

สามารถรองรับคำสั่งซื้อพิเศษตามความต้องการของลูกค้าที่นอกเหนือจากแบบมาตรฐานได้

ตัวอย่างการออกแบบท่อ 2 ชั้น ที่ทำขึ้นตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

MNMB-U มี Magnet Housing แบบสาน

● ติดตั้งเพิ่มที่ไลน์ส่งแรงดันลมหรือท่อ (Pipe Duct) ต่างๆ ตามขนาด
ไดมิเตอร์ของท่อหรือความสามารถในการจัดการ เพื่อดูดจับและขจัด
เศษเหล็กขนาดเล็กที่ปนอยู่ในผงวัตถุดิบหรือผงเคมีด้วยแม่เหล็กกำลัง
สูง
● ปล่อยแรงแม่เหล็กจากประตูแบบเปิดปิดที่อยู่ด้านหน้า Housing
แล้วทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ที่แม่เหล็ก
● สามารถผลิตแบบท่อ 2 ชั้นซึ่งทำความสะอาดได้ง่าย (ต้องประชุม
หารือร่วมกัน)

MNMB-S ท่อกากบาทแม่เหล็ก Sanitary


*สามารถผลิตขนาดที่นอกเหนือจากในตารางแสดงขนาดได้
● ติดตั้งในท่อผสมวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหารที่มีความหนืดสูง
เช่น น้ำผลไม้, แฮม, ไส้กรอก, แยม, เนื้อบด, เครื่องปรุงรส, ผลิตภัณฑ์
นม, มิโซะ แล้วดูดจับ, ขจัดเศษโลหะด้วยแม่เหล็กกำลังสูง
● เป็นแบบ Sanitary ซึ่งเหมาะสำหรับอาหารและเวชภัณฑ์
สามารถผลิตแบบท่อ 2 ชั้นได้

เหมาะที่สุดสำหรับอาหารและเวชภัณฑ์ เพราะเป็นการปรับแต่งขั้นสุดท้าย (Finishing) แบบ Sanitary โดยใช้เทคนิคการเชื่อมแบบพิเศษซึ่งเป็นแบบฉบับของทางบริษัท

MNMB-OS ท่อกากบาทแม่เหล็ก Sanitary


*สามารถผลิตขนาดที่นอกเหนือจากในตารางแสดงขนาดได้
● ติดตั้งในท่อผสมวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอาหารที่มีความหนืดสูง
เช่น น้ำมิโซะผลไม้, แฮม, ไส้กรอก, แยม, เนื้อบด, เครื่องปรุงรส,
ผลิตภัณฑ์นม, มิโซะ เพิ่อดูดจับ, ขจัดเศษโลหะกำลังสูง
● เป็นแบบ Sanitary ซึ่งเหมาะสำหรับอาหารและเวชภัณฑ์
● เป็นโครงสร้างแบบที่มีน้ำยาสะสมบริเวณก้นภาชนะน้อย
สามารถผลิตแบบท่อ 2 ชั้นได้

MNMB-E แม่เหล็ก Sanitary แบบ Straight Element


*สามารถผลิตขนาดที่นอกเหนือจากในตารางแสดงขนาดได้
● เหมาะสำหรับมายองเนส, เครื่องปรุงที่เป็นของเหลวต่างๆ และมี
ประสิทธิภาพในจุดที่มีปริมาณการจัดการ (ปริมาณการไหล) น้อย
● โครงสร้างเป็นแบบถอดแยกได้ง่าย จึงสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
● มีขนาดกระทัดรัด (Compact) จึงไม่ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งมาก
● เป็นแบบ Sanitary ซึ่งเหมาะสำหรับอาหารและเวชภัณฑ์

(หน่วย: mm)

MNMB-L แม่เหล็ก Sanitary แบบ Element รูปตัว L


▲ ในภาพ เป็นแบบท่อ 2 ชั้น
*สามารถผลิตขนาดที่นอกเหนือจากในตารางแสดงขนาดได้s
● เหมาะสำหรับน้ำผลไม้, ผลิตภัณฑ์นม, ชา, ซอสถั่วเหลือง, น้ำมันงา,
เนื้อบด, เครื่องปรุงแบบที่เป็นของเหลวต่างๆ และมีประสิทธิภาพในจุดที่
มีปริมาณการจัดการ (ปริมาณการไหล) น้อย
● โครงสร้างเป็นแบบถอดแยกได้ง่าย จึงสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
● มีขนาดกระทัดรัด (Compact) จึงไม่ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งมาก
● เป็นแบบ Sanitary ซึ่งเหมาะสำหรับอาหารและเวชภัณฑ์

(หน่วย: mm)

MNMB-PK สานเป็นแบบเหลี่ยมใช้สำหรับพลาสติก, เม็ดขนาดเล็ก

*สามารถผลิตขนาดที่นอกเหนือจากในตารางแสดงขนาดได้
● ติดตั้งตารางแม่เหล็กกำลังสูงไว้ที่กรวยทรงเหลี่ยม เพื่อดูดจับและขจัด
เศษผงเหล็กที่ปนมากับวัตถุดิบ เมื่อเศษเหล่านั่นร่วงผ่านตาราง
● สามารถออกแบบ, ผลิตให้สอดคล้องกับกรวยรูปแบบเดิมที่ใช้อยู่ได้
● สามารถผลิตโดยออกแบบเป็น 2 ขั้นตอนได้

(หน่วย: mm)

MNMB-PM สานเป็นแบบกลมใช้สำหรับพลาสติก, เม็ดขนาดเล็ก

● ติดตั้งตารางแม่เหล็กทรงกลมไว้ที่กรวยทรงกลม เพื่อดูดจับและขจัด
เศษผงเหล็กที่ปนมากับวัตถุดิบ เมื่อเศษเหล่านั่นร่วงผ่านตาราง
● สามารถออกแบบ, ผลิตให้เข้ากับกรวย (Hopper) ที่ติดตั้งอยู่เดิมได้

MNMB-J อุปกรณ์แยกแม่เหล็ก (Magnet Separator) ที่ใช้กับเครื่องฉีดพลาสติก


● ใช้สำหรับบางจุด, บางกระบวนการผลิตที่มีปริมาณน้อยๆ, ขจัดเหล็ก
ที่ปนอยู่ในเม็ดพลาสติก, ยางบดต่างๆ ด้วยแม่เหล็กถาวร
(Permanent Magnet) กำลังสูง
● โครงสร้างเป็นแบบง่าย จึงสามารถถอดแยกและทำความสะอาดได้ง่าย
● มีขนาดเล็กกระชับ (Compact) ใช้พื้นที่เล็กน้อยในการติดตั้ง

วัตถุประสงค์การใช้งานและการเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์แยกตามประเภทอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อสอบถามได้ตามทุกเรื่องสะดวก เช่น ราคา, กำหนดเวลาในการส่งมอบ, วัตถุดิบ, ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
การติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์และแฟ็กซ์ ติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
การติดต่อสอบถามทางเว็บไซต์ ⇒ ขอให้ใช้แบบฟอร์มในการติดต่อสอบถาม
 • Magnet Printing
 • Simotec calendar
  • (Tel./Line ID : 062-597-8705)
 • CONTACT
  SIMOTEC (THAILAND) CO., LTD.

  Address
  304 Industrial Park, 206 Moo 7
  Thatoom Srimahaphote
  Prachinburi 25140 Thailand

  TEL
  037-218-808 / 037-480-268

  E-MAIL
  create@simotecthailand.co.th
  yamada@simotec.co.jp (GM)

  เรามีความภูมิใจในแม่เหล็กของเรา
  และกระดานไวท์บอร์ดแม่เหล็ก
  หากต้องการติดต่อสอบถาม
  เกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อเรา